Al meer dan 25 jaar geleden hebben we bij Eurofirms een model ontwikkeld voor  waardemanagement in de sector Human Resources, dat is gebaseerd op drie fundamentele pijlers:

Personen, innovatie en excellentie.

Personen

Wij zijn een team van meer dan 750 professionals met een duidelijke servicegerichte roeping, toegewijd om de beste oplossingen te bieden aan de bedrijven, werknemers en kandidaten waarmee we samenwerken.

Sluit je bij ons aan

Innovatie

Onze inzet voor innovatie heeft geleid tot de ontwikkeling van technologische middelen die het werk van Human Resources verbeteren:

Documentació laboral

Arbeidsdocumentatie

Signatura electrònica de CPD’s i contractes laborals

Elektronische handtekening van detacheringsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten

Web de Clients i Treballadors

Website voor Klanten en Werknemers

Aplicació de gestió pròpia

Eigen managementtoepassing

Excellentie

Het goede werk van de afgelopen jaren maakte het mogelijk de hoogste niveaus van excellentie te bereiken.

Bekijk al onze certificaten

Hoog niveau van klanttevredenheid. De gedetacheerde werknemers verkiezen Eurofirms boven andere bedrijven in de sector.

Het beleid van het bedrijf is gebaseerd op goed uitgevoerd werk. Winnaar van de Best Workplace in 2016, 2011 en 2010.

Certificering ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement (vanaf 1999) en OHSAS 18001 voor het arbobeleid inzake veiligheid en gezondheid.

Het eerste uitzendbureau dat erin slaagde de certificering SGE21 te krijgen voor zijn beleid inzake Bedrijfsethiek en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid uitgegeven door Forética.