mei 25, 2017

Eurofirms presenteert zijn ervaringen op het vlak van employee branding op #DES2017

De manier waarop werknemers zich met het merk van het bedrijf waarin ze werken verbinden, het beleven en het projecteren, wordt steeds belangrijker. We hebben het in dat geval over employee branding, de communicatiemethode die bestaat uit het beïnvloeden van het gedrag van de personeelsleden op zodanige manier dat zij zich de normen van het de organisatie eigen maken en deze als ambassadeurs van het merk op een natuurlijke en vrijwillige manier uitdragen.

Daarover sprak onze marketingmanager Marta Colomer 23 mei jl. in Madrid, toen zij deelnam aan een rondetafelgesprek over Career Websites & Employee Brand Ambassadors Programs, op het DES 2017 – Digital Business World Congress. Dit congres is het grootste evenement dat zich richt op digitale transformatie van bedrijven. Het heeft als doel de meest innovatieve technologieën, oplossingen en diensten aan grote multinationals, Europese mkb-bedrijven en de publieke sector te tonen, zodat zij de weg naar de digitale transformatie weten te vinden.

Colomer presenteerde de business case van employee branding van ons bedrijf Eurofirms, waarbij de personen en hun welzijn altijd centraal gestaan hebben. Vandaar ons leidmotief People first (personen eerst). Daarom hebben we onze collega’s geholpen om zowel hun persoonlijk als zakelijk merk te verbeteren aan de hand van een specifiek programma voor employee branding. Het project, dat een uitgebreide training op sociale netwerken omvat, heeft als doel hulpmiddelen, content en redenen te bieden, opdat het team zijn emoties met betrekking tot het bedrijf kan delen.

Naast Marta Colomer, waren andere deelnemers aan het rondetafelgesprek Esther Poza, Employee Value Proposition Manager bij Repsol en Carmen Extremera, die gedurende 20 jaar HR-directeur was bij Massimo Dutti (Inditex) en als moderator optrad.