Privacybeleid

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn kernwaarden voor EUROFIRMS GROUP en daarom zeggen wij toe de privacy van de gebruiker te allen tijde te garanderen en geen onnodige informatie te zullen verzamelen. Hieronder zetten wij alle nodige informatie voor u uiteen over ons privacybeleid met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen, en we leggen u uit:

 • Wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.
 • Waarom we de gegevens die we van u vragen verzamelen.
 • Wat de legitimatie voor de verwerking ervan is.
 • Hoelang we de gegevens bewaren.
 • Met wie we uw gegevens delen.
 • Wat uw rechten zijn.

 

1. Verantwoordelijke:

EUROFIRMS GROUP, S.L.U. (B55234694)

Pla de l’Estany, 17

17244 Cassà de la Selva

Functionaris voor de gegevensbescherming – Eurofirms: info@eurofirms.es

 

2. Doeleinden, legitimatie en bewaartermijn van de verwerking van de gegevens verzonden via:

Contactformulier
 • Doeleinde: U een middel verschaffen waarmee u contact met ons kunt opnemen en om te beantwoorden aan uw verzoek om informatie, evenals om u berichten te versturen over onze producten, diensten en activiteiten, onder andere via elektronische middelen (e-mail, sms, WhatsApp), indien u het akkoordvakje aanvinkt.
 • Legitimatie: De toestemming van de gebruiker wanneer hij ons via het contactformulier om informatie vraagt en wanneer hij het vakje aanvinkt en ermee akkoord gaat om informatie te ontvangen.
 • Bewaartermijn: Totdat er is voldaan aan het verzoek via het formulier of door beantwoording via e-mail, indien er geen nieuwe verwerking heeft plaatsgevonden. Indien commerciële berichten zijn geaccepteerd, totdat de gebruiker zich hiervoor afmeldt.
Formulier “Zoek je een leukere baan?”
 • Doeleinde: Neem deel aan huidige en toekomstige personeelsselectieprocessen. Maak persoonlijkheid en werkprofielen. Stuur enquêtes met betrekking tot de geleverde diensten.
 • Legitimatie: Toestemming van de belanghebbende bij het sturen van hun persoonlijke informatie en cv voor de personeelsselectieprocessen.
 • Bewaartermijn: Tijdens de ontwikkeling van de personeelsselectieprocessen, en deze voor 3 jaar afgerond voor toekomstige selectieprocessen.
Registratieformulier
 • Doeleinde: De gebruiker aanmelden zodat deze toegang heeft tot de diensten op onze website; deelname aan huidige en toekomstige selectieprocessen; opstellen van persoonlijkheids- en arbeidsprofielen, en de gebruiker informeren over onze activiteiten, producten en diensten, onder andere via elektronische middelen (e-mail, sms, WhatsApp), indien hij het akkoordvakje aanvinkt.
 • Legitimatie: De toestemming van de gebruiker wanneer hij zich via het formulier registreert en wanneer hij het akkoordvakje aanvinkt en ermee akkoord gaat om informatie te ontvangen.
 • Bewaartermijn: Totdat de geregistreerde gebruiker zich afmeldt en drie jaar na de laatste actualisatie.
Verzenden van curriculum vitae via e-mail
 • Doeleinde: Beschikken over uw cv om deel te nemen aan onze selectieprocessen.
 • Legitimatie: De toestemming van de gebruiker wanneer hij ons zijn persoonsgegevens en cv verschaft voor onze selectieprocessen.
 • Bewaartermijn: Tijdens de uitvoering van de lopende selectieprocedures en gedurende 3 jaar voor toekomstige processen.
Verzenden van e-mails
 • Doeleinde: Beantwoorden aan uw verzoeken om informatie, uw verzoeken behandelen en uw vragen of opmerkingen beantwoorden.
 • Legitimatie: De toestemming van de gebruiker wanneer hij om informatie vraagt via het e-mailadres.
 • Bewaartermijn: Zodra het verzoek is beantwoord via e-mail, indien er geen nieuwe verwerking heeft plaatsgevonden.
Verplichting om ons uw persoonsgegevens te verschaffen en de gevolgen indien u dit niet doet.

U dient ten minste 14 jaar oud te zijn om ons uw persoonsgegevens te mogen verschaffen, of voor zover van toepassing, te beschikken over de rechtsbevoegdheid om zich contractueel te verplichten.

De verschafte persoonsgegevens zijn nodig voor de behandeling van uw verzoeken en/of om u de eventueel overeengekomen diensten te verlenen. Als u deze gegevens niet verschaft, kunnen we u niet juist van dienst ijn of kunnen u de verzochte diensten niet verlenen.

3. Met wie delen we uw gegevens

Uw gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet met derden gedeeld, behalve als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

De gegevens in de ontvangen cv’s voor externe selectieprocessen of die dienen te worden opgenomen in onze uitzenddiensten, worden tijdens de selectieprocedures gedeeld met klanten die in uw diensten zijn geïnteresseerd.

4. Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Iedereen kan te allen tijde zijn toestemming intrekken, wanneer deze is verleend voor de verwerking van zijn gegevens. De intrekking van deze toestemming is in geen geval van invloed op de uitvoering van de overeenkomst of de vooraf gegenereerde relaties.

Bovendien kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • Inzage van uw persoonsgegevens of rectificatie indien deze niet juist zijn.
 • Wissing wanneer de gegevens onder andere niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze waren verzameld.
 • Beperking van de verwerking onder bepaalde omstandigheden.
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens vanwege uw persoonlijke omstandigheden.
 • Overdraagbaarheid van de gegevens in de in de regelgeving voorziene gevallen.
 • Andere rechten erkend in de toepasselijke voorschriften.

Waar en hoe kunt u uw rechten uitoefenen: Door middel van een schriftelijk bericht gericht aan de verantwoordelijke per post of e-mail (aangegeven in lid 1), onder vermelding van “Personal Data”, en met nadere omschrijving van het recht dat u wenst uit te oefenen en met betrekking tot welke persoonsgegevens.

In geval van meningsverschillen met het bedrijf met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.agpd.es).

5. Cookies

Deze website gebruikt zijn eigen technische, personalisatie- en analysecookies, die verbinding- en / of apparaatgegevens verwerken voor statistische doeleinden, maar in geen geval het surfgedrag vastleggen voor reclamedoeleinden.

Om deze reden hebben we bij het bezoeken van onze website, in overeenstemming met artikel 22 van de wet op de informatiemaatschappij, bij het omgaan met de bovengenoemde cookies, uw toestemming gevraagd voor het gebruik ervan en informatie hierover verstrekt.

6. Veiligheid van uw persoonsgegevens

Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, informeren wij u dat wij alle nodige maatregelen van technische en organisatorische aard hebben genomen om de veiligheid van de verschafte persoonsgegevens te garanderen tegen wijziging, verlies en verwerking of inzage zonder toestemming.

7. Actualisatie van uw gegevens

Het is belangrijk dat we uw gegevens up-to-date houden. I,nformeer ons daarom altijd als er wijzigingen zijn opgetreden. Doet u dit niet, zijn wij niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid met betrekking tot persoonsgegevens die u via de links op onze website aan derden verschaft .

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd om het aan te passen aan de wijzigingen op de website, evenals aan wijzigingen in de wet of jurisprudentie betreffende persoonsgegevens indien deze worden gepubliceerd. Lees dit beleid daarom telkens als u uw gegevens via deze website verschaft.